-

FOLKEKIRKENS SPRING UD I DIGITALISERING

Tilmeld
ÅRET EFTER CORONA

FOLKEKIRKENS SPRING UD I DIGITALISERING

Da coronavirus for alvor ramte Danmark i marts 2020, blev folkekirken kastet ud i en uvant situation, hvor kirken og kirkerummet blev lukket for fysisk udfoldelse på ukendt tid. I de enkelte sogne stod valget mellem komplet stilhed eller at række ud digitalt. Kommunikation mellem fx præst og menighed og mellem menighedsråd og ansatte blev noget, der hovedsageligt måtte foregå online. Det betød, at kirkerummet i forbindelse med gudstjenester blev til et billede af præsten og alteret opstillet for kirkegængernes øjne via en streaming tjeneste.

Ved nogle kirker betød muligheden for online deltagelse i gudstjenesten flere deltagere og måske fra en bredere deltagerkreds end ellers. I andre sogne var ressourcerne knappe, og de digitale gudstjenester blev en uventet og tung arbejdsbyrde.

Uanset blomstrede med nedlukningen nye digitale tiltag og initiativer i de lokale kirker, som gjorde det muligt at være kirke på trods af et lukket samfund. De færreste havde for bare et enkelt år siden forestillet sig så mange forskellige digitale tilbud fra folkekirkens hånd, og det medførte nye diskussioner om sognebånd, præstens rolle i gudstjenesten og forholdet til menigheden.

Et spørgsmål er, om folkekirken er kommet styrket ud af krisen og i så fald hvordan? Skal folkekirken se coronakrisen som en periode, som var en parentes i folkekirkens historie, eller hvordan skal folkekirken kigge fremad, og hvad skal tages med videre?

På årets Digitaliseringskonference sætter vi erfaringer fra de seneste års digitale forsøg i spil for at bidrage til at skabe et fundament for det videre arbejde. Der er mange overvejelser at gøre sig, når man kaster en gammel, traditionel organisation ud i grundlæggende andre vilkår, end de den oprindeligt er baseret på. Det er derfor også en nødvendig overvejelse, om folkekirken skal og kan spejle sig i samfundets generelle digitale tendenser, eller om der findes en særlig folkekirkelig vej for digitalisering?

 

TILMELDING LUKKER TIRSDAG D. 26. OKT. KL. 12.00

OM KONFERENCEN

Til årets Digitaliseringskonference sætter trosredaktør ved Danmarks Radio Christoffer Emil Bruun rammen for dagens drøftelser med sit oplæg om Den Digitale Tidsånd. Efterfølgende beretter Rektor Sten Tiedemann om begge sider af medaljen ved Folkeuniversitets streaming-succes under den første nedlukning af samfundet.

Inden frokost er det Biskop Marianne Gaarden, der trækker paralleller mellem digitalisering og tro som helhed. Hendes omdrejningspunkt for oplægget er, hvordan begge dele kan skabe og opretholde fællesskaber på tværs af tid og rum.  

Eftermiddagen byder på forskellige workshops og debatter, som både vil inspirere og sætte spørgsmålstegn ved folkekirkens digitale udvikling.

Kom og vær med til at drøfte folkekirkens digitale fremtid og få ny inspiration til jeres egne digitale initiativer.

Vi ses til Folkekirkens Digitaliseringskonference 2021.

Program for dagen

9.00
Morgenmad (frivilligt)

09.30
Velkomst v/ It-Følgegruppen

09.45
Trosredaktør Christoffer Emil Bruun - Den digitale tidsånd

10.30
Pause 15 min.

10.45
Rektor Sten Tiedemann - Digital vidensdeling under fysisk undtagelsestilstand

11.30 

Biskop Marianne Gaarden - Den digitale folkekirke: Ånd-line eller bare on-line?

12.30

Frokost

13.30 - 14.30

Workshops 1. runde

14.30

Kaffepause

14.45 - 15.45

Workshops 2. runde

16.00

Fælles opsamling v/ Kontorchef Torben Stærgaard

16.30

Tak for i dag

 

Oplægsholder

Trosredaktør Christoffer Emil Bruun Den digitale tidsånd

Digitaliseringen har gennem de sidste 25 år ændret vores samfund radikalt. Det teknologiske kvantespring har åbnet for nye muligheder og mere effektivitet. Men det har også ændret vores mentalitet, vores adfærd og vores forhold til hinanden. Begge dele blev sat på spidsen under Corona-krisen, hvor den digitale verden for alvor kom til at vise sin berettigelse. Journalist og historiker, Christoffer Emil Bruun, fortæller om sit syn på hvilken indflydelse digitaliseringen har haft på kirken og dens rolle i samfundet.

Christoffer Emil Bruun (f. 1972) er vært for P1's ugentlige program om tro og historie, Tidsånd. Han fungerer samtidig som trosredaktør for Danmarks Radio. Han er uddannet cand.mag i historie og var fra 2011 og fem år frem kronikredaktør og lederskribent for Politiken. Christoffer har tidligere lavet dokumentarfilm og arbejdet for Det kongelige teater som medspiller i stykket Terror. Han har en stærk indsigt i den tro og kultur, som har gjort os til dem vi er.

Oplægsholder

Rektor Sten Tiedemann Digital vidensdeling under fysisk undtagelsestilstand

Siden Sten Tiedemann i 2001 blev rektor for Folkeuniversitetet i Aarhus er deltagerantallet tidoblet, og man samarbejder nu med op mod 150 partnere om at skabe videns-og kulturarrangementer i hele landet.

Målet er at formidle forskernes viden til endnu flere borgere ved at skabe sanselige og intelligente alternativer til biograf-, musik-og teateroplevelser. Arrangementer, der appellerer til alle, unge som ældre. Folkeuniversitetet skal være fremtidens forsamlingshus, hvor man mødes i fællesskab om forskningsbaseret viden, og hvor forskning og kultur beriger hinanden i nye former, som giver ny indsigt.

I sit oplæg vil Sten fortælle om Folkeuniversitets uventede succes med streaming under coronanedlukningen, og hvilke forsider og bagsider der er ved vidensdeling i en fysisk undtagelsestilstand. 

Oplægsholder

Biskop Marianne Gaarden Den digitale folkekirke: Ånd-line eller bare on-line?

Når vi mennesker får et nyt redskab i hånden, så giver det nye muligheder, men det påvirker samtidig os, der bruger redskabet. Coronapandemiens accentuering af folkekirkens brug af de digitale platforme rejser derfor ikke kun tekniske og praktiske spørgsmål, men også eksistentielle og teologiske. Hvad gør den digitale udvikling ved folkekirken? Biskop Marianne Gaarden vil i sit oplæg berette om coronanedlukningens praktiske udfordringer i Lolland-Falsters Stift, og samtidig drage teologiske paralleller mellem digitalisering og troens fællesskab på tværs af tid og rum.  

Marianne Gaarden blev valgt som biskop over Lolland-Falsters Stift i september 2017. Hun gik til opgaven med et klart embedssyn: At det er afgørende, at man som biskop er lydhør og nærværende. Derfor er hendes tilgang, at det gode samarbejde ikke nødvendigvis bygger på enighed, men i langt højere grad på respekt for forskellighed.

 

Workshops

På årets konference vil man i seks workshops kunne høre om og drøfte forskellige folkekirkelige initiativer og erfaringer, som er opstået i coronaperioden. Du bedes tilmelde dig, hvilke to workshops du gerne vil deltage i. Prioriter dine ønsker i tilmeldingen. 

Der tages forbehold for mindre ændringer i workshop-programmet. 

KL. 13.30 -14.30

DEBAT
Et nyt kirkerum - Hvad kan folkekirken lære af erhvervslivet?

v/ Christian Schwarz Lausten (It-Følgegruppe) & præst og forfatter Birgitte Kragh Engholm & kulturredaktør Michael Bach Henriksen (moderator) -  Hvad er en fremtidsgodkendt folkekirke? Og er den lille landsbykirke på vej til at blive en megatrend? Det er blot nogle af de spørgsmål, der vil blive diskuteret i denne debat.

WORKSHOP
At være kirke på de sociale medier

v/ Ellen Aagaard Petersen (folkekirken.dk) - Hvordan bliver man som kirke bedre til at kommunikere på de sociale medier? Hvilke faldgruber skal man være opmærksom på? I denne workshop giver folkekirken.dk råd til at videreudvikle kirkens digitale tilstedeværelse på de sociale medier. 

SAMTALECAFÉ
Hvad har vi lært? Digitale initiativer under nedlukningen af folkekirken

Oplæg og erfaringsudveksling v/ menighedsrådsrepræsentanter - I denne samtalecafé deler fem forskellige menighedsråd deres erfaringer fra coronanedlukningen. Hvad lykkedes? Hvad er taget med videre? Og hvad fungerede ikke? Alle er velkomne til at byde ind med erfaringer fra deres egen kirke. 

KL. 14.45 - 15.45

DEBAT
Folkekirkens møde med de digitalt indfødte

v/ Leder af Konfirmandcentret, Finn A. Larsen - Én af de udfordringer præsterne blev mødt af under coronanedlukningen var at digitalisere konfirmandundervisningen fra den ene dag til den anden. Fagligt tvunget ind i et nyt rum af it-teknisk opkvalificering, og didaktiske overvejelser om formidling af livsnær teologi via en skærm til 45.000 konfirmander. Men kan digitalisering med fordel bygge bro til de konfirmander, der har det svært ved at være til stede i den traditionelle konfirmationsforberedelse? Og hvordan skal man som digital uerfaren tilgå digitalt indfødte?

WORKSHOP
Det digitale kørekort - undgå unødvendige afgifter

v/ It-Sikkerhedeskoordinator Anna Jakobsen og advokat Mette Lindskoug - Med digitalisering, livestreaming og online videoer med musik følger et hav af regler for GDPR, Koda-afgifter og ophavsrettigheder. Og i en undtagelsessituation, hvor folkekirken hurtigt blev kastet ud i det digitale regelunivers, stod nogle kirker pludselig med uventede regninger. I denne workshop kan du få gode råd og vejledninger til at undgå de unødvendige digitale faldgruber fra eksperter indenfor personsikkerhed og online-ophavsrettigheder. 

 

 

SAMTALECAFÉ
Nye tider - Digital gudstjenesteteologi?

v/ Lektor Johanne Stubbe T. Kristensen - Siden coronarestriktionerne ramte folkekirken har menigheder i hele landet eksperimenteret med digitale gudstjenester. De fleste havde det til fælles, at de på bedst mulig vis forsøgte at genskabe den fysiske gudstjeneste, som vi kender den, ind i det digitale rum. Men hvad har det af betydning for liturgien, sognebåndet og præstens rolle? Giver det overhovedet mening at oversætte den lutherske gudstjeneste, der i høj grad bygger på menighedens fysiske tilstedeværelse ind i et digitalt rum, hvor kun præsten er synlig? 

Tilmeldingen er åben til tirsdag d. 26. okt. kl. 12.00

Konferencen har plads til 130 gæster. For at sikre bred repræsentation fordeles pladserne til relevante målgrupper. Tilmeldingen er først gældende, når den er endeligt bekræftet af Folkekirkens IT.

Klik her for tilmelding

 

Fordeling af pladser sker i henhold til: brugergrupper 20 pladser, menighedsrådsmedlemmer 35 pladser, menighedsrådsansatte/frivillige 20 pladser, præster 15 pladser, provster 5 pladser, biskopper 5 pladser, faglige foreninger 15 pladser, andre (stiftsmedarbejdere, uddannelsesinstitutioner m.fl.) 15 pladser